Dosavadní „jedničky“ přejdou do kategorie silnic II. třídy. „Jedná se o část dojednaných majetkových převodů mezi státem a naším krajem. Celkově dojde k převodu zhruba 150 kilometrů silnic I. třídy. Je to další důkaz toho, že kraj je pro stát důležitým partnerem a pomáhá mu s přípravou strategických dopravních staveb,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) daruje Královéhradeckému kraji část silnice I/11 v délce 30 kilometrů, konkrétně část mezi Lovčicemi a mimoúrovňovou křižovatkou Kukleny v Hradci Králové.

Královéhradecký kraj dále převezme necelé tři kilometry silnice I/36 mezi křižovatkou se silnicí I/11 a hranicí s Pardubickým krajem a necelých šest kilometrů silnice I/35 od hranice s Pardubickým krajem do Hradce Králové a navazující čtyřproudý úsek této silnice od Nového Hradce Králové po okružní křižovatku Na Kotli.

Výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky se také zakulatil.
Tři králové vybrali skoro 21 milionů korun