Potvrzuje například rčení o žlutých lánech, kam se podíváš. Tak v posledních letech vypadají česká pole. Z někdejší cukrovarnické velmoci se v Česku nyní pěstuje o to více řepka. A nic na tom nemění, že se stát snaží plochu osetou řepkou snížit. Plodina kvůli její vysoké ziskovosti vůbec nemizí. Naopak. Loni bylo oseto 407 tisíc hektarů, což je druhá největší plocha řepky od roku 1990, jak spočítali statistici. A východní Čechy v tom nejsou výjimkou. Za posledních patnáct let se v našem regionu zvýšila plocha polí osetých řepkou o třetinu.

Naopak nejvíc ubylo lánů s bramborami, ječmenem, žitem a ovsem. Oproti roku 2002 se výměra polí s těmito plodinami snížila téměř o polovinu. A v případě žita a ovsa v Pardubickém kraji o dvě třetiny. Vyplývá to z dat statistiků, které má Deník k dispozici.

Řepka se využívá jako příměs do biopaliv a vyrábí se z ní potravinářský olej. Stát chce dosáhnout ubývání řepky z polí přeřazením podpor ve prospěch živočišné výroby. Kritika jejího využití je stále silnější a je už zpochybňován i její ekologický přínos.

Procentuální rozdíl ploch osetých danou plodinou mezi lety 2002 a 2017:
Brambory:
Hradecký kraj: – 49 %
Pardubický kraj: – 42 %

Ječmen:
Hradecký kraj: – 43 %
Pardubický kraj: – 28 %

Oves:
Hradecký kraj: – 46 %
Pardubický kraj: – 65 %

Řepka:
Hradecký kraj: + 30 %
Pardubický kraj: + 37 %

Žito:
Hradecký kraj: – 10 %
Pardubický kraj: – 70 %