Neuniklo nám

Velkou radost rozdávali ve čtvrtek zdravotní klauni na klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Rozdávali nejen úsměvy, ale také dárky.

„Myslím si, že každého člověka potěší, když dostane něco, co ho rozveselí, ale tito pacienti to vnímají dvojnásobně,” uvedl Eugen Kubala, zástupce přednosty pro klinickou onkologii Fakultní nemocnice Hradec Králové.