Dětský klub tímto získal potvrzení, že garantuje kvalitní individuální práci s klientem, při které je respektována jedinečnost každého klienta a ochrana jeho práv. Z hlediska hodnocení kvality patří NZDM Klídek – Dětský klub mezi nejlepší služby v kraji.

„Dodržovat standard kvality je povinností vyplývající ze zákona o sociálních službách. Inspekce je tak kontrolou kvality sociálních služeb.

Inspekci uskutečnili proškolení inspektoři pověření ředitelem krajského úřadu a zjišťovali plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb. Výsledek inspekce v NZDM Klídek – Dětský klub zní: „Splnění standardů kvality sociálních služeb – výborně a je důkazem, že naše služba je kvalitní, dobře poskytovaná a dle platné legislativy,“ uvedla Marie Vrzáková, vedoucí sociálních a preventivních programů v PROSTOR PRO.

Sociální služby v České republice jsou upraveny zákonem a z toho pro poskytovatele vyplývá mnoho povinností. Jedním z těchto závazků je právě standard kvality. Tyto povinnosti jsou však pro klienty služeb určitou garancí kvality dané služby.

„Pro naši organizaci je závěr inspekce potvrzením, že systém, který jsme nastavili, je funkční při práci s klienty. Je to výsledek dlouholeté práce celého sociálního týmu. Navíc výstupy z této náročné čtyřdenní inspekce můžeme zužitkovat i v našich dalších sociálních službách,“ odpovídá ředitelka organizace Helena Kožíšková na otázku, v čem je tento výsledek pro organizaci důležitý.

„Potěšilo mne, že inspektory zaujala mimo jiné i celková atmosféra v organizaci a týmový duch. Inspekce nebyla o formální kontrole, ale o opravdovém ověření sociální služby v praxi,“ uvedla Simona Zatloukalová, která je v NZDM Klídek od jeho úplného počátku.

Je nutné dodat, že NZDM Klídek se od roku 2007 skládá ze dvou služeb, a to NZDM Klídek – Klub pro mládež a NZDM Klídek – Dětský klub. Směrem ke klientům je výsledek inspekce potvrzením, že služba NZDM Klídek – Dětský klub je poskytována odborně, bezpečně, s individuálním přístupem ke každému klientovi a s důrazem na dodržování a ochranu práv každého jednotlivého klienta.

David Petr