Extrémní sucha i přívalové deště jsou stále častější. Mění se klima?

Bylo by chybou každou jednotlivou epizodu dávát do příčinné souvislosti se změnou klimatu. To by určitě nebylo správně. Změna klimatu se může projevit tím, že extrémní záležitosti, ať už přívalové srážky nebo delší sucha, budou stále častější. Pokud by se prokázalo, že tomu tak je a že je tam statisticky významný trend, pak by se dalo říct, že to může souviset se změnou klimatu. Jedním z projevů změny klimatu tady u nás pravděpodobně bude sklon počasí k extrémním jevům.

Z pohledu laika k tomu už dochází.


Sucha i přívalové deště se tady vyskytovaly vždycky. V dnešní době se o tom díky médiím víc hovoří a větší informovanost dává lidem pocit, jako by toho přibývalo. My se musíme spolehnout na naše záznamy a je to i otázka delší statistické analýzy. Nicméně zdá se, že určitý sklon počasí vytvářet extrémní situace roste. Pomalý nárůst tam s největší pravděpodobností bude, takže se dá říct, že souvislost s globálním oteplováním tady pravděpodobně určitá je.