Kostel svatého Pavla v Pouchově začne následovně: deset minut před šestou bude odbíjet zvon svatý Pavel, který skončí s vyzváněním úderem šesté hodiny.
Dále bude následovat rozhovor s knězem. Lidé mohou poznat jeho práci, povinnosti a zeptat se na vše, co je zajímá.

K doprovodnému programu patří i ochutnávka mešního vína. Přestavitelé kostela vysvětlí posluchačům jaké víno lze považovat za mešní. Mezi zajímavosti z kostela svatého Pavla jistě patří i opis Bible, který spočívá v otevření knihy na jakékoli stránce a vypsání citátu, jenž čtenáře zaujme.

Zájemce jistě osloví i Vlastní prosba, modlitba, sekce z programu, v níž mohou napsat na připravený lísteček vlastní prosbu, problém či přání. Křesťané svěřují své prosby a životní problémy svému Pánu.

Lístky se všemi prosbami budou v neděli přineseny mezi obětními dary chleba a vína Bohu. V hradeckém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie organizátoři ponoukají pro své hosty odlišný program.

Návštěvníci se například dozvědí, k čemu slouží a jakou symboliku mají předměty v kostele, které budou označeny popiskami. Výstavka růženců přiblíží co to je, když někdo v kostele s korálky v ruce stále dokola opakuje stejný verš.

Vysvětlení důvodu a techniky této vzácné modlitby jistě mnohým poskytne novou informaci. Výstava kněžských hábitů zase přiblíží ornáty a jiné oblečení pro kněze, který slouží mši svatou. Rozhovor s knězem v hradeckém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Slezském Předměstí bude mít specifický nádech. Půjde o soukromý rozhovor na jakékoli téma, i ve španělském jazyce. Zapálení svíčky „obětinky“ přinese myšlenku na děkování za dobro, kterého se nám dostalo.

Součástí Pošty do nebe v doprovodném programu má být následující zamyšlení: Na koho se obrátit, když nás nikdo z lidí nechce slyšet ? Do košíku lidé můžou vložit lístky s poděkováním, přáním a prosbou Bohu, jemuž budou předloženy v neděli při mši svaté o půl desáté.

Kostel svatého Antonína na Novém Hradci Králové připravil divákům pěvecký koncert v podání Chorálního sboru Biskupského gymnázia v Hradci Králové. Programu je mnohem více a je skutečně bohatý. Pro případné návštěvníky je dobré zmínit internetovou adresu akce: www.nockostelu.cz, na níž zájemci naleznou vyčerpávající informace.