Městská knihovna ve Wonkově ulici slouží Hradečanům už deset let. Autorem návrhu na přestavbu bývalé továrny Vertex na nové sídlo městské knihovny je architekt a herec divadla Sklep David Vávra.

Budova knihovny byla původně textilní továrnou. Dvoupodlažní přádelna bavlny byla postavena pro Richarda Anningera z Vídně na bývalém dělostřeleckém cvičišti. Projektoval ji Bruno Bauer roku 1907. V roce 1911 byla budova prodloužena severním směrem na její dnešní osmdesátimetrovou délku. Šlo o jednu z prvních staveb v českých zemích, kde byly ze železobetonu provedeny nejen stropy a vnitřní sloupy, ale i obvodové stěny a dokonce prvky fasád. (Zdroj: Wikipedia)

„Skelet bývalého Vertexu je unikátní. Jedná se o jeden z nejstarších monolitických skeletů v rakouském mocnářství,“ uvedl v roce 2009 vedoucí odboru hlavního architekta Petr Brůna.