Knihovna omezí svůj provoz kvůli takzvané inventuře veškerého knihovního fondu. Kromě knížek se kontrola bude týkat i všech časopisů, not, digitálních nosičů a tak dále. V současné chvíli vlastní hradecká knihovna přes půl milionu svazků. A právě ty se musí během revize zkontrolovat, zaevidovat a pečlivě srovnat s knihovními katalogy.