Budování Centra celoživotního vzdělávání pokračuje v prostorách bývalé továrny Vertex. Slavnostní otevření se uskuteční ve středu 12. září 2012.

Jeho součástí bude Knihovna města Hradce Králové, která bude multifunkčním zařízením s oddělením pro nevidomé, hudební knihovnou, nekuřáckou kavárnou či přednáškovým a výstavním sálem. „Po šestnácti letech bude v ústřední půjčovně obnoveno také dětské oddělení,” uvedla ředitelka Knihovny města Hradce Králové Lenka Václavíková Antošová.

Dva dny před oficiálním otevřením knihovny si bude moci veřejnost prostory prohlédnout. Se stěhováním do nové budovy se také uzavřou tři pobočky Knihovny města Hradce Králové. Čtenáři přijdou o pobočky na Pražském Předměstí, na Eliščině nábřeží a ve Veverkově ulici. Od 1. července 2012 se uzavřou také ústřední půjčovna a hudební knihovna.

„Veškerý knihovní fond bude v jednom objektu, čímž se lhůta pro dodání knih zkrátí ze dnů na minuty,” poznamenala Lenka Václavíková Antošová.

Změnou oproti původnímu projektu je také zmenšení knihy, která má stát na střeše objektu. Také sochy, které měly stát před vchodem do Vertexu, radní neschválili. „Zvítězil zdravý rozum,” dodala Lenka Václavíková Antošová. Sochy si můžete prohlédnout uvnitř Deníku.

Nové prostory nahrávají spolupráci knihovny a univerzity. Včera tak do rukou ředitelky Lenky Václavíkové Antošové předali zástupci Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové oficiální certifikát Metodického pracoviště. „Jedná se o zlomový okamžik, protože certifikát dostala instituce, která není primárně určena k přímému vzdělávání. Obvykle ho předáváme základním či středním školám,” vysvětlil Václav Víška z katedry českého jazyka a literatury.

Vyústila tak dlouholetá úzká spolupráce obou institucí. Knihovna tak nabízí studentům katedry možnost realizovat projekty spojené se svým studiem. „Studentům se tímto otevírá široké pole působnosti. Většina projektů bude zaměřena právě na čtenářskou gramotnost v nejširším slova smyslu,” řekl Václav Víška.

V budoucnu budou moci studenti využít praxe právě v novém objektu Knihovny města Hradce Králové. Také část výuky by zde měla probíhat.

Spolupráce se ukázala například při dubnové akci s názvem Book Cool In, do které byli zapojeni i profesionální sportovci s cílem demonstrovat jejich zájem o knihy a motivovat k četbě také děti. „Místo plakátů jsme akci propagovali pomocí sociální sítě Facebook, která je mocným nástrojem a mezi mladými hodně rozšířený komunikační prvek,” uvedla Lenka Václavíková Antošová.