Rychnovské knihovně má připadnout 540 tisíc korun. Dotace však ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

Tyto finanční příspěvky pomáhají pověřeným knihovnám zaplatit lidi a služby pro malé knihovny v celém Královéhradeckém kraji. Mezi tyto služby patří především nákupy nových knih, vzdělávání knihovníků, poradenství a další činnosti.