Týden knihoven už třetím rokem

„Už třetím rokem se bude u nás Týden knihoven vyvíjet jinak, než jinde v České republice," láká Vladimíra Svobodová z oddělení Public Relations Knihovny města Hradec Králové. „Bude se totiž jednat o společnou akci knihoven zapojených do projektu," dodává s tím, že se v tomto směru jedná o ojedinělou  a naprosto unikátní událost.

Zatímco forma a rozsah akce jsou na volbě institucí, téma je předem určeno. „Letos se bude věnovat pozornost především muzejním knihovnám a hlavním tématem je 100. výročí začátku 1. světové války," přibližuje Vladimíra Buchtová z oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Týden knihoven bude zahájen v Muzeu východních Čech a to 6. října v 17 hodin. Příchozí se mohou těšit na předčítání válečných deníků a vzpomínek těch, kteří válku zažili.

Součástí večera bude i prezentace knihoven, které se akce zúčastní. Muzejní společenskovědní knihovna má tedy vyhrazena termín pondělí 6. října, symbolicky tak zahájí celý projekt.

V úterý se představí Farní knihovna a knihovna Galerie moderního umění, ve středu se bude prezentovat Studijní a vědecké knihovna v Hradci Králové, čtvrtek patří vysokoškolským knihovnám a nakonec pátek je rezervován pro Knihovnu města, která sídlí ve Wonkově ulici.

Zajímavé akce probíhají celý týden

Každá knihovna vedle prezentace v rámci projektu připraví pro nové i stávající čtenáře individuální akce, které budou probíhat celý týden.

Kompletní program Týdnu knihoven naleznete na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové www.svkhk.cz.

Každý den patří jiné knihovně
Každý den se představí jiná knihovna, návštěvníci se mohou těšit na zajímavý program
• 6. 10. pondělí: Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech
• 7. 10. úterý: Farní knihovna v Hradci Králové, Knihovna Galerie moderního umění
• 8. 10. středa: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
• 9. 10. čtvrtek: Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové, Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
• 10. 10. pátek: Knihovna města Hradce Králové

Jakub Vrba