Jde o kočár královéhradeckého biskupa Karla Boromejského Hanla z poloviny 19. století.

„Jeho rekonstrukce je nezbytná. Nyní je kočár ve vlastnictví Biskupství Královéhradeckého a Římskokatolické farnosti – děkanství Chrast u Chrudimi,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

„Společně tento unikátní kočár zrestaurujeme a zachováme pro další generace. Biskupství ho převede do vlastnictví Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, a ten jej bude spravovat. Hřebčín pak zajistí, aby kočár byl využíván při všech slavnostních příležitostech a aktivitách všech čtyř investorů. Starokladrubští koně tak budou do kočáru zapřaháni například při Velké pardubické,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.

„Na rekonstrukci tohoto historického unikátu přispějeme částkou 3750 euro. Ovšem za podmínky, že se do tohoto projektu zapojí i další samosprávy,“ sdělil mluvčí Krajského úřadu Královéhradec­kého kraje.

Sousední Pardubický kraj do renovace kočáru investuje přibližně 90 tisíc korun.

Karel Hanl, svobodný pán z Kirchtreu

Karel Hanl, svobodný pán z Kirchtreu868, byl lidmi nazývaný jako biskup Karel Boromejský.

Narodil se 4. 9. 1782 v Krbicích na Žatecku v rodině truhlářského a řezbářského mistra. Vystudoval filosofii a teologii v Litoměřicích a v roce 1805 byl vysvěcen na kněze (působil v Březně a v Prunéřově), později se stal děkanem kolegiátní kapituly u sv.Apolináře v Praze.
Dne 25. 10. 1831 byl císařem Františkem I. jmenován hradeckým biskupem.

Jeho více než čtyřicetileté působení na biskupském stolci bylo ovlivněno jeho výrazným zájmem o historii. Založil pamětní knihu biskupství, dal zhotovit liturgické portréty svých předchůdců a z jeho podnětu byly vydány některé knihy, například český kancionál a chorální kniha.

V roce 1860 založil chlapecký konvikt Boromeum (budova dnešního biskupského gymnázia), který byl nazván podle jeho osobního patrona Karla Boromejského.
V letech 1867-1876 nechal provést rozsáhlé opravy katedrály svatého Ducha v Hradci Králové. Mimo svou církevní činnost všestranně podporoval zlepšování kvality silnic a pěstování ovocných stromů.

Karel Hanl zemřel 7. 10. 1874 v Hradci Králové ve věku 92 let.

Byl pohřben v katedrále svatého Ducha.