Na této výjimečné stavbě Jana Kotěry se objevilo pět sochařů-performerů, kteří se různými způsoby převtělili do velkých osobností regionu, a doplnili je typičtí pouliční prodavači, muzikanti, karikaturista či žebráci. To všechno totiž k fenoménu Karlova mostu, na který akce odkazovala, neodmyslitelně patří.

Happening nebyl klasickou kulturní akcí, organizátorky Aneta Kohoutová a Natálie Barcalová již dlouhodobě svými projekty poukazují na možnosti netradičního využívání veřejného prostoru, který je v mnoha případech a ke škodě nás všech využíván pouze účelově.