Brzy ráno si kominík Jiří Novák z Březhradu sbalí všechny potřebné věci, dá pusu manželce, rozloučí se s dětmi a vyráží do terénu. Domů se vrací až pozdě večer. Začala totiž topná sezona a Jiří Novák, stejně jako jeho kolegové z cechu, má práce až nad hlavu.

Polovina práce

„Teď je to to nejhektičtější období. Denně objedu kolem osmi zákazníků. Kdyby však lidé dodržovali zákony, tak se snad ani nezastavím," povzdechl si kominík podle něhož si povinnou údržbu topných těles vyžádá jen asi polovina z těch, kterým to ukládá zákon. „Bohužel je všechno o penězích. Dokud se nic nestane, lidé si kominíka prostě nepozvou," dodává Jiří Novák s tím, že právě tito „notoričtí" obcházeči zákona se ozvou teprve ve chvíli, kdy začnou média informovat o úmrtích spojených s nefunkční karmou či ucpaným komínem.

„Podle vládního nařízení si lidé na kontrolu musí zvát každý rok. Ale pokud na to kašlou a nechtějí vydávat žádní peníze, měli by si před začátkem topné sezóny dát pozor na několik věcí," uvedl Jiří Novák a předestřel největší možné problémy, které by mohly lidem v nadcházející zimě zkomplikovat život.

U plynových zařízení radí Jiří Novák zkontrolovat průchodnost vložky. Může se totiž stát, že do ní spadl pták, nebo si zde včely udělaly hnízdo. „To je u plynového kotle největší nebezpečí. Samozřejmě si také musí zkontrolovat přívod vzduchu. To lidé u plynových kotlů také moc neřeší, ale pak nastávají ty problémy s únikem oxidu," dodává kominík.

U kotlů a krbů na pevná paliva se kontroluje vzdálenost hořlavých předmětů od komínu, ta by měla být větší než pět centimetrů. „Důležitá je také čistota komínu. Vrstva sazí by zde neměla překročit čtyři milimetry. Pokud dojde k zahoření, tak saze nabobtnají a chovají se tak, jako by člověk do komínu nastříkla polyuretan. Vytvoří se dehtové bubliny, které mohou komín ucpat a nic už ho nezachrání," dodal kominík Jiří Novák.

Nová revize kotlů? Tisíce lidí na ni zapomněly

Lidé, kteří mají karmu, by neměli zapomínat na větrání a kontroly. Ilustrační snímek. Zdroj: Deník/Karel Pech Česká republika - Nechali to na poslední chvíli a  svými dotazy teď zasypali úředníky na ministerstvu i na radnicích.

Řeč je o 500 tisících majitelů kotlů na tuhá paliva, kterých se týká povinná revize jejich topeniště. Stihnout ji musejí do konce letošního roku a pak pravidelně v intervalu dvou let.

Zákon, který první revizi kotle nařizuje do konce letošního roku, platí už od roku 2012. Lidé se však  „vzbudili" až nyní. „Zvýšený zájem určitě registrujeme, právě proto, že se termín první povinné revize blíží," potvrzuje mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Rozbíhá se proto i velká informační kampaň, do níž se zapojí Svaz měst a obcí či různá oborová sdružení.

Nově požadovaná revize kotlů je obdobou STK u automobilů. „Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR," popisuje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič. Už od roku 2014 se nesmějí prodávat nejstarší kotle 1. a 2. emisní třídy, od roku 2018 zmizí z prodejen i 3. emisní třída. MŽP dlouhodobě upozorňuje na fakt, že 90 procent rakovinotvorných látek v obcích jde do ovzduší právě kvůli špatnému palivu a neseřízeným kotlům v domácnostech.

Jak by měla nová pravidelná revize kotle vypadat? „Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje," popisuje Roubíčková. Základní prohlídka podle ní zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600 až 1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na konci revize vystaví technik doklad o kontrole, který se předkládá obecnímu úřadu, pokud ten o to požádá. Kdo nemá platnou revizi, riskuje pokutu 20 tisíc korun.

Špatný komín? Požár i méně z pojistky

Na začátku topné sezony by se majitelé domů měli soustředit i na komíny. Pokud v „neošetřeném" komínu dojde k požáru spalin, může teplota ohně dosáhnout i 1200 °C. V tu chvíli je požár celého domu jen otázkou chvíle. „Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch je až 90 procent z celkového počtu požárů komínů," popisuje mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Šetřit na kominíkovi se nevyplatí. Jde ale také o to vybrat skutečného profesionála, na což důrazně upozorňují jejich profesní sdružení. „Naše společenstvo už několik let bojuje proti kominíkům, kteří podnikají bez odborných znalostí. Bohužel je běžnou praxí, že domy obcházejí podvodníci, kteří za podezřele nízké ceny pouze vypisují zprávy o kontrole," varuje Petr Dušek ze Společenstva kominíků ČR. Na jejich stránkách lze najít seznam ověřených kominíků. Papír od „falešného kominíka" bez oprávnění totiž nebude relevantní  ani pro pojišťovnu, která by řešila případnou škodu. „Pokud by totiž revizi provedl někdo, kdo na tuto činnost nemá oprávnění, nemůže pojišťovna tento úkon považovat za platný, a je tedy oprávněna pojistné plnění snížit," potvrzuje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Že se lidé o komíny a jejich údržbu moc nestarají, potvrzují i likvidátoři v terénu. „Se škodami, které vzniknou v souvislosti se zanedbáním péče o komín, se setkáváme několikrát do měsíce. Vzhledem k závažnosti zanedbání dochází i ke krácení pojistného plnění, a to až do výše 20 procent," říká Buriánková. Případné krácení je ale vždy individuální a s ohledem na okolnosti vzniku požáru či škody.   (jak)