Nominace na personální obsazení komisí rady města vzešly z klubů napříč politickým spektrem. Nové složení bude platné pro následující volební období.

Rada města se zabývala návrhy jednotlivých zastupitelských klubů na jmenovité složení členů komisí rady a pro volební období 2010 – 2014. Jako odborné poradní orgány rady města bude v následujícím složení působit komise sportovní, kulturní, sociálně-zdravotní, komise pro informace a média, pro výchovu a vzdělávání, pro majetek a rozvoj bydlení, komise pro prevenci kriminality, komise pro rozvoj cestovního ruchu a komise pro Program regenerace městských památkových regenerací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) a městské památky.

V tuto chvíli mohou už předsedové nově schválených komisí rady města, v součinnosti s tajemníky, svolat neprodleně první zasedání svých komisí s cílem projednat technicko-organizační záležitosti včetně pracovního plánu na první pololetí letošního roku a jednacího řádu komise.

Ten pak bude na jednom z dalších jednání rady města předložen ke schválení. Komise se schází přibližně jednou za měsíc. Jedna osoba může zasedat i v několika komisích.

Sportovní komise
předseda - Ladislav Škorpil
místopředseda - Miroslav Havrda
Bohusalv Čáp, Milena Fridrichová, Leoš Heger ml., Jan Michálek, Radek Novotný, Jiří Pavlíček , Pavel Rytíř, Pavel Smíšek, Miloš Vavřínek, Petr Vošoust, Jiří Zajíc, tajemník - Radka Coufalová, referentka pro sport odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Kulturní komise
předseda - Jakub Krofta
místopředseda - Miroslav Půža, Josef Bavor, Edita Kašková, Václava Domšová, Rudolf Dus, Emil Jůza, Pavel Kubát, Štěpán Málek, František Staněk , Josef Šejvl , Otto Tomek , Zdeněk Zolman , tajemník - Jaroslava Součková , referentka pro administrativu a občanské záležitosti odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Sociálně–zdravotníkomise
předseda - Petr Žďánský
místopředseda - Anna Maclová
Irena Krčmová, Mohamadou Niang, Jiří Morávek, MiloslavPlass, Naďa Štěrbová, Eva Vinopalová Pospíšilová, Marcela Wolfová,
tajemník - Marek Šimůnek , vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Komise výchovy a vzdělávání
předseda - Vladimír Springer místopředseda - ZdeňkaPaukrtová-Hypiusová
Markéta Baraňáková, Michal Řada, Dita Dršatová,Michal Havlíček, Petr Kmoch, Ivo Králíček, Eva Kvasničková, Jan Mareček, Renata Pitrová, Táňa Šormová, Ondřej Bouma
tajemník - Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Památková komise
předseda - Lenka Zídková
místopředseda - Milan Sommer Tomáš Doležal, Lenka Fialová, Martin Kašpar, Jitka Matějíčková, Robert Müller , Pavlína Springerová, Petr Wildt, Jiří Žák, Lída Žlábková
tajemník - Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče

Komise informací a médií
předseda - Bořek Málek
místopředseda - Vladimír Lesák
Karel Bejček, Jiří Cabal, Vladimír Doležal, Alexander Gregar, Taťana Lankašová, Josef Malíř, Tomáš Novotný, Michal Šeba, Eva Veselá
tajemník - Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí

Komise majetku a bydlení
předseda - Richard Nádvorník místopředseda - Radek Vohlídka
Ludmila Kopecká, Romana Lišková, Tomáš Málek, Dana Marečková, Vlastimil Ondráček, Václav Pečenka, Pavel Rambousek, Pavel Staněk, Lubomír Štěpán,
tajemník - Ondřej Votroubek, vedoucí odboru správy majetku města

Komise pro prevenci kriminality
předseda - Naďa Štěrbová
místopředseda - Petr Vošoust Jana Blechová , Lenka Burýšková, Zdeněk Cvejn, Jiří Čermák, Anna I. Maclová, Jiří Sova , Kristýna Sovová, Roman Široký, Nikola Trkalová,
tajemník - Jiří Kotala, koordinátor pro prevenci kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Komise rozvoje cestovního ruchu
předseda - Lenka Jaklová
místopředseda - Ivan Vodochodský
Tomáš Faltus, Daniela Mikšovská Manďáková, Michal Moravec, Libor Nejedlý, Jiří Pavlíček, Anna Polášková, Miroslav Půža, David Smetana, Jiří Štěpán
tajemník - Martina Erbsová , koordinátorka pro cestovní ruch odboru kultury, sportu a cestovního ruchu