Cílem bylo prokázat komunikační schopnosti v jazyce anglickém, který se učí již od první třídy, a v německém nebo ve francouzském jazyce, který si žáci  vybírají jako druhý cizí jazyk v šesté třídě.

Zkoušky probíhaly v přátelské atmosféře. Naprostá většina žáků byla schopna vyprávět o sobě, konverzovat na různá témata, popsat obrázek a bez přípravy odpovídat na otázky rodilých mluvčích i vyučujících jazyků.

K velmi dobrým výsledkům v angličtině letos určitě přispěly i speciální konverzační hodiny s lektorkou, které probíhaly v malých skupinkách dvou až čtyř dětí, a které byly financované z OPVK (EU Peníze školám). Přesvědčili jsme se, že výuka cizích jazyků ve skupinách s malým počtem žáků má velký význam.

Věříme, že získané dovednosti naši absolventi určitě uplatní ve svém dalším studiu na středních školách i v budoucím životě.

Helena Kovaříková, ZŠ SNP Hradec Králové

To se nestane, abychom od zkoušek utekli

A my deváťáci máme konečně klid. Přijímací zkoušky jsme zvládli levou zadní a teď máme až do prázdnin prakticky volno. Obalíme si nervy v pořádné hromadě mléčné čokolády, doladíme nějaké ty známky a pak nás čekají jen závěrečné zkoušky z jazyků… Počkat! Závěrečné zkoušky?

Pravda, trochu jsme usnuli na vavřínech a na učení zanevřeli příliš brzy. Teď se tu klepeme a nervy máme, jak se říká „v kýblu."

Řekněme, že písemnou část jsme jakžtakž zvládli. Ale co ta ústní? Sedět tváří v tvář zkoušející komisi, byť složené z našich známých učitelů, dávat dohromady nějakou tu větu a zároveň tak přiznat, že se nám stále ještě plete předpřítomný čas? Nikdy!

Přece nedáme najevo svou slabost – neznalost! Na to nejsou naše křehké zasněné duše stavěné. Ale co naplat, my se přece nedáme! Nasadíme stříbrnou zbroj v podobě několika hodin strávených hledáním starých učebnic s pracně nastřádanými poznámkami a vyrazíme do boje!

Toho bohdá nebude, aby žák Základní školy SNP v Hradci Králové od závěrečných zkoušek utíkal!

Kristýna Papoušková, 9. B