V uplynulém týdnu pokračovala na celém území České republiky sezona vysoce agresivního pelyňku, množství tohoto alergenu se postupně zvyšuje. Pylu trav naopak vytrvale ubývá. Z obilovin se ojediněle objevoval pouze pyl kukuřice. Pyl kopřivy je stále velmi hojný, místy se vyskytuje pyl chmele. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni, sezona šťovíku postupně doznívá. Vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly stále spóry plísní, především rodu Cladosporium. Ojediněle se začala objevovat první pylová zrna ambrózie.

Dominantní alergeny:

pelyněk, trávy, plísně, merlíkovité, kopřivovité, jitrocel, šťovík .

Pylová předpověď na další období:

V tomto týdnu dojde k rychlému vzestupu koncentrace pylu pelyňku, vrchol jeho sezony očekáváme koncem tohoto a začátkem příštího týdne. Postupně bude přibývat pylových zrn ambrózie, vrchol sezony tohoto silně agresivního plevele přijde po 20. srpnu.

Zastoupení trav a obilovin bude naopak dlouhodobě klesat.

Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých, jitrocele a kopřivy.

I nadále lze očekávat obrovské množství spór plísní, především rodů Alternaria a Cladosporium.

Zdroj: www.pylovasluzba.cz