Několik čtenářů Hradeckého deníku nás upozornilo na nové praktiky nezaměstnaných.  Prý se sami rozhodli, že již nechtějí být v evidenci úřadu práce a odhlašují se z ní.

„Je to možné. S nově nastavenými opatřeními v sociální oblasti jsou totiž sankce mnohem přísnější, než byly v minulosti,“  vysvětloval nový přístup nezaměstnaných  Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové.

Jak  dodal, jde  hlavně o to, že někteří jejich klienti se musejí hlásit  na poštovních Czech Pointech a další se obávají letos nově zaváděných veřejných služeb. „Systém Czech Point  je jednoduchý.  Vybraní lidé z naší evidence se musejí pravidelně hlásit na poštách v různých dnech i hodinách. Loni spuštěný program se tak snaží zabránit, aby lidé bez práce  chodili do zaměstnání  na černo. Pokud termín nedodrží, vystavují se sankcím. A totéž platí v případě, kdy odmítnou nastoupit  do práce ve veřejné službě, která je od letošního roku zadarmo,“ dodal Martin Horák.

Podle něho se ale jen těžko dá určit, kolik lidí a z jakého důvodu  se z evidence úřadu odhlašuje. Klient to totiž nemusí nijak  vysvětlovat.

„Určité signály máme, ale jde spíš o jednotlivce než  desítky nebo stovky případů. Oni dobře vědí, že pokud jsou vyřazeni z evidence, musí si sami platit zdravotní pojištění a nedostanou ani žádné dávky hmotné nouze,“  doplnil  Martin Horák.  V lepším případě  se z práce načerno  podle něho stane práce legální.

„Končím, za popotahování a ostudu mi to nestojí. Dohodl  jsem si, že budu na brigádě a platit si budu i pojištění,“ řekl pan Jan, který nechce být jmenován.