První den konference přinesl odborné přednášky a panelovou diskuzi o tom, jak bude vypadat odpadové hospodářství po roce 2024. Představena byla finální verze balíčku k oběhovému hospodářství Evropské unie. Součástí programu bylo také vyhlášení čtrnáctého ročníku soutěže o Křišťálovou popelnici, která hodnotí, jak obce nakládají s odpadem.

Konference pokračuje i ve čtvrtek, zájemci mají možnost si vyslechnout přednášky zaměřené na současný stav odpadového hospodářství a nástroje pro dosažení cílů oběhového balíčku. Konference o odpadech skončí ve čtvrtek ve 14 hodin.