Nepatrné prohřešky byly zaznamenány především ve zdravotní dokumentaci dětí.

Několik desítek dosavadních kontrol hygieniků na dětských táborech ukázalo jen drobné prohřešky, které pro bezpečnost a zdraví dětí neznamenají žádné riziko a jejichž odstranění bylo většinou pouze formalitou. Nedostatky v hygieně nebyly zjištěny dokonce ani na zálesáckých táborech, kde si náčelníci musí místo moderního zázemí poradit s polními kuchyněmi.

„Zjištěné prohřešky byly jen velmi drobné, mám z toho velkou radost,“ uvedla vedoucí odboru hygieny dětí a dorostu Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Dagmar Švadlenková.

„Pochybení jsme například zjistili na jednom táboře v zásobování pitnou vodou, kdy vedoucí nepředložili certifikát o provedených laboratorních vzorcích vody. Byla to opravdu jen formalita, zaslali ho druhý den. Dvakrát se nám zase stalo, že nebyla úplná zdravotní dokumentace dětí, kdy chyběla čerstvá potvrzení od lékaře. Za dva dny bylo po problému, přes rodiče dětí je vedoucí sehnali a dodatečně předložili,“ dodala.

V Pardubickém kraji od počátku července proběhlo 53 kontrol letních táborů, žádnému však nebyla udělena sankce či pokuta. V Královéhradeckém kraji hygienici provedli 35 kontrol, pokuta ve výši pouhých 1000 korun byla udělena pouze na jedné akci.

„A to za nedodržení doporučené teploty skladování potravin a za uchovávání hotových pokrmů, které byly určeny ke konzumaci předchozího dne. Situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá, zjišťované závady nejsou závažné, jsou obvykle řešeny na místě a dochází k jejich okamžité nápravě,“ řekla mluvčí královéhradeckých krajských hygieniků Veronika Krejčí.

I tady se v několika případech jednalo o drobné závady ve vedení zdravotní dokumentace jak dětí, tak osob vykonávajících dozor, jednou o závadu v ubytování dětí a rovněž v zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí.