Redakci Deníku se přihlásili dva bývalí pracovníci pardubické Pojišťovací společnosti P.K., na které ulpělo podezření z nekalého způsobu uzavírání smluv o investičním životním pojištění Perspektiva od Kooperativy. O tomto případu již Deník informoval.

Nabídka byla lákavá

„Nejenže vyhrožovali nám, kteří jsme smlouvy sjednávali, ale dokonce i klientům, kterým praktiky firmy začaly být podezřelé a chtěli pojištění zrušit,“ uvedl S.D., který si své jméno nepřál zveřejnit (také iniciály jsou smyšlené, pozn. red.).

Zájemce o pojištění firma P.K. lákala na první pohled zajímavou nabídkou. Zprostředkovatel jim slíbil, že částky pojistného bude platit za ně. Do této doby bylo podle odhadu P.D. uzavřeno 1200 až 1500 smluv. Těm, kteří podepsali, nyní hrozí až exekuční řízení, neboť zprostředkovatelé, kteří za uzavření smlouvy pobírali tučné provize, pojistné přestali platit. Jejich struktura, která velmi připomíná pyramidovou hru, se rozpadla. A bit bude hlavně klient, Kooperativa po něm totiž bude dlužné částky vymáhat.

Smlouvy se válely i po zemi

„Firmě šlo hlavně o další a další lidi. Smlouvy se v kanceláří válely i po zemi, šlapali jsme po nich. Pojištění uzavřela klidně i s nezletilými, nebo na nalezenou občanku,“ řekl P.D.

Oba bývalí pracovníci se shodli, že prioritou je teď vyřešit obtížnou situaci klientů. Měsíc po měsíci jim totiž dluhy rostou.
„Jde nám hlavně o ty lidi, kteří ty smlouvy podepsali. Vedení Kooperativy, které jsme o všem informovali, se dosud podle našeho názoru k problému staví dost netečně. Každá z jejích poboček vůči klientům volí jiný postup. Někde poradí, jak smlouvu zrušit, jinde jsou nepříjemní a tvrdí, že ji zrušit nelze,“ uvedli.

Jak se k problému postavilo vedení Pojišťovací společnosti, není jasné. Její majitel Petr Krejča Deníku slíbil, že na jeho otázky odpoví e-mailem. Do uzávěrky tak neučinil. Zaměstnanci firmy redakci tvrdili, že nikdo z nich nemá číslo mobilního telefonu na svého šéfa.
„Navíc pan Krejča je na jednání v Brně, a to svůj telefon mívá vypnutý,“ tvrdila Iva Marková z Pojišťovací společnosti P.K. Aniž by tedy znala a mohla používat jeho telefonní číslo, ví, že její šéf není dostupný.

Podle mluvčího Kooperativy Marka Vícha už jejich centrála proti pardubické firmě podnikla patřičné kroky.
„Oprávnění sjednávat investiční životní pojištění jim bylo zastaveno, a to i přesto, že podvodně se chovala pouze jedna větev této distribuční sítě. Máme zřetelné signály, že se jedná o připravený a organizovaný podvod skupiny osob na Kooperativu s cílem vylákat provize za sjednaná pojištění. Sestavili jsme expertní tým, který připravil a rozeslal stěžovatelům dotazník, aby doložili svá tvrzení,“ uvedl Vích.

Kooperativa původně podvodné praktiky označila za diskutabilní chování několika jedinců a výsledek soupeření mezi pardubickými a hradeckými zprostředkovateli. Přestože Kooperativa informovala, že s „problémovými“ pracovníky se Pojišťovací společnost P.K. už rozloučila, přikročila nyní k razantnějším opatření.

Poškození jsme my, tvrdí Kooperativa

Východní Čechy - Jak mají postupovat důvěřivci, kteří naletěli slibům pojišťovacích zprostředkovatelů, že částky pojistného budou platit za ně? Odpověď mluvčího Kooperativy Marka Vícha.
„Pojistná smlouva je platná když má všechny požadované náležitosti. Jejím podpisem na sebe klient převzal nejen práva, ale i povinnosti vyplývající se smluvního vztahu. Klienti se na nás samozřejmě mohou kdykoli obrátit s tím, že chtějí v pojištění nadále pokračovat a případně po uplynutí tří let jejího trvání požádat ve smyslu platných pojistných podmínek o snížení pojistného se souvisejícím snížením pojistné ochrany, nebo pojistnou smlouvu vypovědět ke konci pojistného období. Vždy je však nutno doplatit dlužné pojistné,“ uvedl Vích.
Ačkoliv budou muset podle Víchových slov klienti několikatisícové pojistné doplatit, označuje mluvčí za poškozeného především jejich společnost. (rot)