Ve čtvrtek 9. října se koná mezinárodní soutěž Kopidlenský kvítek, určená pro žáky zahradnických škol a učilišť. V pátek 10. října budou na programu soutěže Kopidlenský kvíteček a Kopidlenské poupě.

Kopidlenský kvíteček je soutěž družstev žáků druhého stupně základních a speciálních škol v poznávání rostlin a ve znalostech přírodopisu, obohacená o soutěž v aranžování a v zahradnických dovednostech.

Kopidlenské poupě je soutěž tříčlenných družstev žáků 7. až 9. ročníků speciálních i základních škol v poznávání rostlin a ve znalostech přírodopisu a různých zahradnických dovednostech.

V sobotu 11. října je v areálu školy připravena od 9 do 17 hodin prodejní výstava zahradnických potřeb, výpěstků a výrobků v rámci Kopidlenského kvítku. Součástí bude předvádění aranžování květin, přehlídka floristických kompozic, prohlídka zámeckých místností s květinovou výzdobou, prohlídka palmového skleníku, předvádění zahradnické mechanizace či ochutnávka zeleninových salátů. Připraven je i den otevřených dveří ve škole a školním areálu.
V neděli 12. října si pak bude možné od 9 do 15 hodin prohlédnout pouze slavnostně vyzdobené místnosti v zámku a palmový skleník.

Rovněž procházka zámeckým parkem se vzácnými dřevinami a rybníkem je překvapivým zážitkem. Pohled z protějšího břehu rybníka na původně renesanční zámek je opravdovou odměnou za čas strávený v této části města. Zámek býval dříve sídlem známého rodu Schliků, majitelů zdejšího panství. Ti jej přestavěli do raně barokní podoby.

Kopidlno se nachází v turistické oblasti zvané Mariánská zahrada na jižním okraji Českého ráje. V dnešní době je to znovu objevený kout krajiny s velkým kulturním a historickým bohatstvím.

Okolí Kopidlna je zajímavé a významné množstvím lesů a rybníků, které jsou v režimu ochrany Natura 2000. (zr)