Měl tu zůstat na věčné časy coby připomínka toho, že komunistická vláda je v rukách dělnické třídy. Ovšem monument s nápisem Lid je tvůrcem dějin na zeleném prostranství Sukových sadů teď spíše připomíná pomíjivost věků a odrazuje současnou konzumní společnost ve vší své nahotě. Sice už z betonové plochy na kolemjdoucí neshlížejí stachanovci a průhled s hvězdou zakryl mohutný keř, přesto však je tato poslední připomínka minulého režimu stále živá. Pro své venčení si ji vybírají pejskaři z okolí, bezdomovci zeď používají jako  toaletu a někteří kolemjdoucí sem občas vyhodí  smetí. Více než čtvrt století po pádu komunistického režimu tak pomník práce stále láká. Měl sice zmizet již před lety a přežil dokonce i velkolepou přestavbu nedaleké křižovatky Koruna, přesto se jeho dny krátí. „Město zadalo aktualizaci tří dokumentací, které se týkají nejenom dané lokality, ale i přilehlých ulic Puškinova a Gočárova. Po získání stavebního povolení a realizaci stavby tento monument zmizí," řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Zmizí poslední připomínka komunismu

Gottwald shlíží na Hradec z kopce 
u Ruseku, tank z prostranství u muzea zmizel v propadlišti dějin a přesto jsou 
v Hradci Králové ještě místa, která odkazují na doby komunistické éry. Jedním z nich jsou Sukovy sady, kde je stále k vidění betonová zeď odkazující na to, že „Lid je hlavním tvůrcem dějin". 
I tato relikvie má již své dny sečteny.

S chystanou rekonstrukcí okolí nově zrekonstruované křižovatky Koruna totiž 
i tento pomník komunistického režimu skončí v propadlišti dějin. Respektive na skládce stavebního materiálu.

Rekonstrukce se blíží

„Po získání všech potřebných povolení a dokumentací chceme i toto místo zrekonstruovat a zkulturnit," řekl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s tím, že pokud vezme člověk v úvahu, že změn se dočkaly nedaleké Riegrovo náměstí i náměstí 28. října a novotou září 
i přilehlá křižovatka Koruna, tak se jednoznačně nabízí rekonstrukce Puškinovy ulice.

„Místo mezi Puškinovou ulicí, Gočárovou třídou 
a křižovatkou Koruna si přestavbu rozhodně zaslouží. Nutno dodat, že rekonstrukce sadů s pozůstatky komunistického režimu až po náměstí 28. října vychází na čtyřicet milionů korun," uvedl Jindřich Vedlich a dodal, že v případě této rekonstrukce se bude město snažit nalézt dotační tituly tak, tak aby se mohlo celé území změnit v co nejkratší době.

„Komplexně chceme mít toto území hotovo co nejdříve. I proto jsme zadali na červnové radě aktualizaci dokumentů," dodal náměstek, který však nechtěl předjímat, kdy se dělníci opět ke Koruně vrátí a poprvé kopnou do země. „Doufám, že vše poběží tak jak má a na rekonstrukci se nebude čekat dlouho. Vše však záleží také na případných odvoláních a také na finančních možnostech města. Samozřejmě, pokud by to šlo z dotačních titulů, budeme jen a jen rádi," dodal náměstek.