Cílem debaty je zvyšovat povědomí veřejnosti omožnostech jak se bránit tomuto negativnímu společenskému fenoménu. Diskutovány budou nejen právní otázky, ale především občanské postupy, které je možné uplatňovat na komunální úrovni.

„Chceme občanům ukázat, že při boji skorupcí nelze pasivně čekat na zásah státu. Naopak: i jednotliví občané mohou korupci aktivně čelit,“ říká ktématu diskuse Michal Štička, vedoucí Právního protikorupčního poradenského střediska TIC. Toto středisko poskytuje bezplatnou právní pomoc osobám, které se cítí dotčeny korupčním jednáním.

Na veřejnou debatu zvou organizátoři všechny občany města, které dané téma zajímá, zvláště pak představitele místní správy a občany působící vmístních občanských sdruženích. Diskusi sobčany povedou zaměstnanci a spolupracovníci TIC.

 

Veřejná diskuse proběhne v úterý 19. června 2007 od 18 hodin v přednáškovém sále KCSion, Na Kotli 1201, Hradec Králové. Finanční prostředky na debatu poskytl Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

Kontakt pro média:

Michal Štička, vedoucí Právního protikorupčního poradenského střediska

Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Mob.: 606142321, tel: 224240895-7, fax: 224240914

www.transparency.cz

Nevládní organizace Transparency International - Česká republika je jednou z více než 80 poboček mezinárodní sítě Transparency International. Posláním TIC je zjišťovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu systémovému omezování.