Pohled na kostel svatého Mikuláše v Jiráskových sadech se na konci letošního roku změní. Kolem dřevěné budovy vznikne na dva roky provizorní klimatizovaná hala. Město chce totiž objekt z přelomu 16. a 17. století opravit. Památkově chráněný kostel patří k nejstarším církevním památkám ze dřeva ve střední Evropě.

Kostel chátrá

„Dosud prováděné udržovací práce již nedokážou pozastavit pozvolný rozpad sakrálního areálu. V současné době jsou již přímo ohroženy cenné originální prvky a konstrukce," potvrdil náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Restaurátorský a stavebně historický průzkum prokázal relativně rychlý úbytek původních skvostných figurálních nástěnných maleb a poměrně rychlou zkázu původního mobiliáře zrestaurovaného naposledy v roce 1935.

Navazující průzkum mikroklimatu potvrdil předpoklad restaurátora, že k nevratným ztrátám na původním mobiliáři a interiérové výmalbě dochází zejména při extrémních výkyvech mikroklimatu stavby.

Město chtělo sehnat na rekonstrukci dotace z Norských fondů už v roce 2014, s žádostí ale neuspělo a dvacet milionů na opravy tak musí najít ve vlastní kase. Radnice použije finance z loňského přebytku hospodaření města.

Radnice už má na rekonstrukci stavební povolení. Součástí nového technického zařízení stavby je i nová elektroinstalace a kamerový systém. Nově instalované  zařízení stavby si vyžádá zřízení nové vodovodní přípojky a nové přípojky elektrické energie. Součástí projektu je i obnova vstupní branky s ohrazením a výstavba nové přístupové cesty.

Stejná teplota

Krytá hala kolem kostelu během rekonstrukce pomůže udržet stejnou teplotu během celého roku. „Při plánované obnově stavby budou dodrženy klasické řemeslné postupy a stávající materiálová skladba. Avšak pro sanaci a konzervaci původních konstrukcí a prvků stavby bude využito nejmodernějších metod," potvrdil náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Výkyvy teploty zbytečně dřevěnou stavbu ničí, po opravě tak přibude nová vzduchotechnika, kterou ale návštěvníci kostela neuvidí. Umístěna bude tak, aby nerušila vzhled interiéru.

Kostelík byl původně postaven v obci Habura na východním Slovensku. V polovině 18. století jej Habura prodala do sousední obce Malá Poľana, od které jej v roce 1935 koupil Hradec Králové. Již značně zchátralý kostelík byl tehdy rozebrán a po převozu vlakem znovu postaven v hradeckých Jiráskových sadech. Od té doby žádnou větší opravou neprošel. Radnice kostel pronajímá pravoslavné církvi.

Návrat domů

Před deseti lety se na Slovensku objevily debaty, že by se hradecký kostel mohl vrátit zpět do Habury, protože se prý první prodej do Malé Poľany uskutečnil bez řádné smlouvy. Hradec Králové tehdy možnost vrácení kostela jednoznačně odmítl. Architekti a stavbaři z Habury si nakonec v Hradci udělali plány kostela a jeho kopii v roce 2011 postavili v Habuře, která je od Hradce Králové vzdálená 600 kilometrů.