Práce na obnově kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových sadech se přesunuly do restaurátorského ateliéru.

Soubor uměleckých malířských, řezbářských a umělecko-řemeslných polychromovaných prvků z interiéru kostela ze 17. století prošel důkladným restaurátorským průzkumem, po kterém bude následovat jejich samotné restaurování.

„Malby byly v restaurátorské dílně nedaleko Brna nejprve nedestruktivně prozkoumány v přirozeném denním světle lidským okem, za použití lupy, mikroskopu či fotografie. Ultrafialové světlo pak restaurátorům pomohlo odhalit biologické napadení a doplňky a přemalby,“ zmínil použité metody průzkumu vedoucí odboru památkové péče magistrátu města Jan Falta s tím, že na ikonách bylo prokázáno použití tempery i olejových barev, zlacení pravým zlatem, místy se zelenou lazurou, i stříbření stříbrem.

Další restaurování bude vycházet z prokázaného rozsahu a stavu originální malby pod přemalbami a bude respektovat použitou techniku a výtvarnou jednotu originálu, tak aby historické a výtvarné hodnoty byly zachovány.

„Otázkou, která patrně nebude nikdy jednoznačně zodpovězena ani při použití moderních metod zkoumání, je skutečný rozsah odborných a uměleckých malířských prací a oprav, které v roce 1935 prováděl profesor Bohumil Lizner. Ty si objednal tehdejší Městský úřad v Hradci Králové. I s tímto tajemstvím se restaurátoři budou muset vypořádat,“ dodal Jan Falta.

Oprava dřevěného kostelíka za necelých 19 milionů korun začala v roce 2016 a je financovaná z rozpočtu města Hradce Králové. Památka by se měla veřejnosti znovu otevřít v polovině tohoto roku.