Místní kostel sv. Mikuláše, jemuž hrozilo zřícení, je z nejhoršího zřejmě venku. Farnost a především obec Hořiněves, jejíž součástí Žíželeves je, kostel za finanční podpory kraje postupně opravují. Památka z let 1767 až 1769 však vyhráno stále nemá.

Obec zvažuje nabídku církve

Vloni zahájené opravy kleneb nad presbytářem a jejich zpevnění pomocí železobetonového věnce zajistily, že zřícení celé stavby přímo nehrozí. To se ale nedá říci o střeše a krovech, které jsou v havarijním stavu. Největším problémem jsou v současnosti peníze. Odhadované náklady na celkovou opravu kostela totiž dosahují 12 milionů korun. Dosud se tady proinvestoval milion a půl. Největší díl, 750 tisíc korun, na tento účel dal kraj, půl milionu korun obec Hořiněves a po 100 tisících církev a ministerstvo kultury. „Na ministerstvu kultury jsme zažádali o zařazení do programu záchrany architektonického dědictví. Příští rok by se měly proinvestovat dva miliony 630 tisíc, z čehož 800 tisíc zaplatí vlastník kostela. Zbytek by tvořila dotace,“ řekla starostka Hořiněvsi Jana Kuthanová.

Je však otázkou, kdo bude v té době vlastníkem. Zatím je to církev, ale hořiněveská radnice má na stole její nabídku na bezúplatný převod kostela v Žíželevsi a některých pozemků do svého majetku. Nabídkou se bude koncem listopadu zabývat obecní zastupitelstvo.

Starostka Hořiněvsi je přesvědčena, že obec nemůže práce platit sama, ale pouze spolufinancovat. Obecní rozpočet na takové výdaje nestačí. Dodala, že bez peněz z ministerstva kultury by příští rok došlo jen na běžnou údržbu. „Pokoušeli bychom se v takovém případě žádost opakovat v dalších letech a doufali, že střecha do té doby nespadne,“ uvedla Kuthanová. „Potom by náklady na záchranu byly mnohem vyšší než nyní,“ doplnila.

Kostel sv. Mikuláše je nejvýznamnější historickou památkou obce. Iniciativa k jeho záchraně vzešla od místních lidí, kterým pomohla obec.