Kostel Nanebevzetí Panny Marie na zdejším náměstí a kostel Nejsvětější Trojice v Suché hodlá nechanická farnost zachránit. Oba jsou ve špatném technickém stavu. Zejména kostel v Suché platí za nejzchátralejší v okrese.

Fasáda zdaleka viditelné dominanty je téměř opadaná, ze stěn vypadávají cihly, zrezivělý ciferník věžních hodin hrozí rovněž pádem a kvůli rozbitým oknům ničí památku uvnitř desítky holubů. „Ačkoliv kostel působí zvenku velmi zchátrale, je opravitelný. Chceme ho postupně dát do pořádku, aby mohl opět fungovat. Zájem tady o jeho záchranu je. Někteří lidé se mi dokonce nabízejí, že by brigádně pomohli,“ váží si zájmu farní administrátor Marián Benko. „V nejbližší době necháme zpracovat projekt. Nejdřív musí přijít na řadu střecha, aby dovnitř nezatékalo a stav objektu se nezhoršoval. Zároveň bude třeba zasklít okna a uklidit interiér od nánosů holubího trusu a vymalovat,“ plánuje. Náklady na tyto nejnutnější práce odhaduje na minimálně tři miliony korun. Práce na obnově kostela by podle něho měly začít v příštím roce a potrvají aspoň pět let. „Bude záležet na penězích,“ tvrdí. V současnosti proto církev hledá způsoby financování, které by měly pocházet z více zdrojů. S žádostí o dotaci letos zástupce vlastníka neuspěl, ovšem chce to zkoušet i nadále. Pomoci by mohlo i město Nechanice. „Věřím, že zastupitelstvo by souhlasilo. Dali jsme příspěvek na kostel v Nechanicích a Suchá je také součástí našeho města,“ uvedl starosta Jiří Pechar