Po bouřlivé diskusi zastupitelé na zářijovém veřejném zasedání (8. – 9. 9.) schálili cenu, za kterou bude město zmíněné byty prodávat. Ta činila 80 procent administrativní ceny dle znaleckého posudku Ludvíka Pivničky, a to 8 tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy bytu. S tím nájemníci nesouhlasili a tvrdili, že jejich byty jsou v havarijním stavu. Po protestní petici pohrozili městu i trestním oznámením. Jejich zástupce Josef Barvínek tvrdil, že došlo k manipulaci s posudkem. Při výpočtu ceny byl použitý nesprávný koeficient, který zvýšil cenu bytů o tři tisíce korun na metr čtvereční podlahové plochy. Díky tomu se nájemníků podařilo opět otevřít otázku ceny, o které se mělo jednat na pondělním zasedání.

„Odbor rozvoje investic po přečtení znaleckého posudku, který byl zaslán obyčejnou poštou, nabyl přesvědčení, zda nebyla chybně stanovena kategorie opotřebení, což nám potvrdili i jiní znalci. Další chyba v posudku pana Pivničky vznikla tak, když znalec při přepočtu upraveného posudku použil původní koeficient cenového rozpětí,“ komentoval pochybění vedoucí odboru Petr Baše s tím, že je jedno, jaká cena byla stanovena. „Až následně totiž zastupitelé rozhodovali, zda prodejní cena bytů bude jedno až třeba sto padesát procent z ceny vyhláškové. Náš odbor měl zájem na tom, aby hájil zájmy města a cena byla určena správně,“ tvrdil Baše.

Další pochybnosti do problému vnesl Josef Barvínek, když požadoval po městu, jako majiteli domu, stavební dokumentaci. Ta je totiž potřebná jako podklad pro vypracování statického posouzení. Zatímco někteří občané argumentovali, že dokumentaci viděli, Petr Baše uvedl, že objekty převzali bez ní.

Zastupitelka Jiřina Furdová, která bydlí v jednom ze vchodů domu v ulici Solnická a z tohoto důvodu ani nehlasovala, vystoupila s tím, že podle zápisů z předchozích prodejů bytů zjistila, že v tomto případě nejde o standardní postup. „Nebyla totiž stanovena výchozí cena bytu, určená pro jednání s nájemníky, jak tomu bylo v minulosti,“ tvrdila. „Ačkoliv v usnesení toto slovíčko, výchozí, chybí, v pracovním textu však bylo a tudíž o tom všichni zastupitelé věděli,“ reagovala kostelecká starostka Ivana Červinková v nekonečné rozpravě, která skončila hlasováním o revokaci všech původních usnesení.

„Jsme zklamáni, že nám byty nechtějí prodat"

Od města budeme chtít zaplatit statické posouzení, které jsme si nechali vypracovat za účelem prodeje a hlavně budeme požadovat opravu objektu. A na to město nemá. Myslím si, že si zastupitelé dnes neuvědomili, jaké rozhodnutí udělali,“ komentoval hlasování zástupce nájemníků Josef Barvínek.

Město v další privatizaci nechce pokračovat až do doby, než vypracuje analýzu stávajícího bytového fondu. „Musíme zjistit, v jakém stavu objekty jsou a zda jsme schopni z nájmu realizovat případné opravy,“ dodala starostka.