Řemeslníci představí tradiční výrobky, hospodští nabídnou prosvícenské dobroty, vystoupí hudebníci, divadelníci, kejklíři a mažoretky.

Podle pověstí slavil posvícení poprvé král Šalamoun při příležitosti zasvěcení nového chrámu. Uspořádal tehdy velkou hostinu. Posvícení bývalo v minulosti obrovským svátkem. Lidé si užívali hojnosti. Celé rodiny se scházely u stolu, jenž se prohýbal pod tíhou dobrot.