Kostky o Senát:
odpovídá Jiří Stříteský,
kandidát Občanské demokratické strany

Spolu se čtenáři jsme přichystali 12 otázek, z nichž si kandidáti vylosovali kostkami šestici dotazů. Sedmou otázku si pak mohli kandidáti položit sami, aby čtenáře upozornili na to, co oni považují za důležité.

Dnes najdete poslední díl projektu Kostky o Senát. Na vylosované dotazy bude odpovídat Jiří Stříteský z ODS, který senátorské místo obhajuje.

1. Jaký je největší problém vašeho volebního okrsku, který byste rád pomohl vyřešit?
Největší problémy našeho regionu spatřuji v oblasti dopravy a životního prostředí. Chybí zde koncepční řešení dopravy ze strany státu. Jakékoli dílčí úpravy mohou pomoci jen krátkodobě, ale celkovou situaci nevyřeší. Je samozřejmé, že každý senátor musí spolu se samosprávou, tedy s místní radnicí, vyvíjet tlak na centrální orgány, aby se věc řešila.

4. Jste pro omezení imunity poslanců a senátorů?
Ano, zejména té celoživotní. Dle mého názoru by měla být poslancům a senátorům ponechána imunita pouze v souvislosti s jejich politickými výroky. Je naprosto nemyslitelné, aby byla imunita uplatňována například v souvislosti s dopravní nehodou či jinými přestupky.

6. Za co bychom měli platit ve zdravotnictví a kolik?
Když se každého člověka zeptáte, co je pro něj v životě nejdůležitější, zpravidla vám odpoví, že zdraví. Je tedy velkým paradoxem, že se na tom, co považujeme za nejcennější, nejsme v mnoha případech ochotni finančně podílet. Zdravotnictví před dvaceti lety a dnes, to je obrovský rozdíl v přístrojové technice, ale i v lécích. Myslím, že bychom měli platit za to, co si můžeme dovolit, jako jsou běžné léky, když máme chřipku či jiná lehká onemocnění. Když se pak dostaneme do tíživé životní situace, vážně onemocníme a naše léčba jde do statisíců, musí pomoci stát.

9. Jak byste zefektivnil práci Senátu?
Senát a jeho činnost je řízena ústavním zákonem. Pravomoci jsou poměrně přesně vymezeny. Já se domnívám, že vzhledem ke kvalitám senátorů a jejich zkušenostem by bylo správné pravomoci posílit. Sto jedničkové přehlasování Senátu v Poslanecké sněmovně často vede ke zmaření kvalitní práce. Lze zefektivnit přímo jednání Senátu zavedením časového limitu pro jednotlivá vystoupení senátorů. Další možností je úspora v nákladech na provoz. Osobně jsem se podílel na programu úspor. Podařilo se nám tak v Senátu ušetřit milionové částky. V tom je možné pokračovat.

10. Snižuje se podle vás úroveň školství v České republice? Pokud ano, co s tím lze dělat?
Ano, myslím, že průměrná úroveň vzdělávání klesá. Problém však nespatřuji pouze v systému školství, ale zejména v lidech. České školství dokáže do studentů „nahustit“ řadu vědomostí, které však brzy zapomenou. Přínos pro praktický život tak bývá velmi nízký. Sám jsem přišel s těmito faktory do styku, když jsem externě vyučoval na obchodní akademii a přednášel na univerzitě. Ze školy, ať už střední či vysoké, by měli odcházet studenti se všeobecným přehledem a znalostmi a dovednostmi použitelnými pro praktický život. Důležité je v nich vzbudit aktivitu a zájem pro pochopení problematiky, které se věnují. Proto je dle mého názoru třeba na základních, středních i vysokých školách udržet kvalifikované pedagogy s motivací něco naučit.

11. Jste pro přímé volby prezidenta a starostů?
Přímá volba prezidenta je jednou z mých priorit. Měl jsem tu čest organizovat volbu prezidenta. Bohužel díky obstrukcím sociální demokracie se tato volba změnila ve frašku. I proto budu podporovat právo občanů zvolit si prezidenta přímo. Složitější je to s přímou volbou starostů. Muselo by dojít ke změně některých zákonů, například zákona o obcích. Jsem přesvědčen, že i toto se dá řešit.

Vlastní otázka: Cítíte se být dinosaurem?
Postavou ano, myšlením ne. Podle mě má každý začít od piky. I velké firmy si své manažery připravují na práci tak, že je nechají projít všemi pozicemi a pracovišti, aby získali přehled o fungování firmy a zkušenosti. Stejné je to v politice. Začínal jsem na komunální úrovni jako řadový zastupitel a od roku 1998 byl po dvě volební období primátorem. Zde jsem získal zkušenosti, ze kterých čerpám dodnes. Současně jsem obklopen týmem mladých lidí, kterým naslouchám a se kterými rád diskutuji o současných problémech.

(dub)