Zatímco ten na Eliščině nábřeží je těsně před dokončením a výběrové řízení bude v polovině března vypsáno, nájemce do kiosku na Tylově nábřeží už se aktivně hledá. Jelikož se jedná o kulturní památky, památková péče stanovila pro budoucí nájemce několik podmínek. „Vyloučeno je například využití vyžadující odvětrávání prostoru, z čehož plyne, že zde nebude moci být třeba rychlé občerstvení,“ řekl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek. Budoucí nájemce by také neměl kiosek stavebně upravovat nebo zde umístit reklamu v nesouladu se stanoviskem odboru památkové péče.

Historické secesní kiosky na Pražském mostě tvoří bránu do starého města Hradce Králové. Jejich autorem je Jan Kotěra, který v roce 1910 připravil projekt, podle něhož byly v letech 1911 - 1912 zhotoveny.