Běžné celodenní vstupné bude pro dospělé 130 Kč, vstupné na čipové hodiny pak 107 Kč. Novinkou bude také zavedení dvouhodinnového vstupného. Provoz Flošny bude od šesti hodin ráno, ve vybraných dnech bude noční koupání až do 23.30.

Změny vstupného se dočká i wellness studio, ve kterém se ceny zvednou rovněž nanejvýš o deset korun. Návštěvnost wellness navíc každoročně stoupá. Zatímco v roce 2015 ho navštívilo třicet tisíc lidí, v roce minulém to pak bylo ještě o pět tisíc lidí více. První měsíce letošního roku pak ukazují další jedenáctiprocentní nárůst návštěvnosti.

Zvýšení cen by mělo udržet, nebo případně snížit potřebu dotace od města.

Marin Prokeš