Výstavba nových obchodních center ve městě ještě neskončila. Jeden z objektů „vyroste“ u nové fotbalové arény. Zatím nejblíže má ke stavbě firma ECE Projektmanagement, která vyhrála soutěž města o pozemky. „Plánujeme stavbu obchodně–společenského centra Arkády Hradec Králové,“ uvedl jednatel ECE Projektmanagement Josef Tobek.

S jakou rozlohou centra počítáte?

Půjde přibližně o 40 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Připravujeme atraktivní skladbu nájemců, podobnou našemu velmi úspěšnému projektu Galerie Vaňkovka v Brně.

Při prezentaci zastupitelům jste uvedli, že počítáte s návštěvností až čtyřicet tisíc lidí denně. Jak to chcete dokázat?
Nákladnými a koncepčně ojedinělými marketingovými aktivitami centra dokážeme přilákat do Hradce návštěvníky i ze vzdálených částí spádové oblasti nebo také obyvatele žijící mimo oblast.

Jaké akce máte na mysli?

Chceme v centru pořádat výstavy, módní přehlídky, koncerty, sportovní a další akce. Náklady na vznik některých z nich se pohybují v řádu několika milionů korun a jejich realizace je možná díky finanční spoluúčasti více center, jež naše společnost spravuje. Příkladem může být výstava o vesmíru nebo expozice vozů formule F1. Troufáme si tvrdit, že v této oblasti patříme v evropském měřítku k absolutní špičce.

Může centrum Arkády pomoci ve zvýšení návštěvnosti fotbalových zápasů FC Hradec?
Zcela určitě. Dokazují to podobné projekty v Evropě, kde vedle sebe působí sport a komerční zařízení.

Radnice si od soutěže slibovala, že některý z investorů možná nabídne městu účast na stavbě koupaliště. Uvažujete o tom?

Nikoliv. Nebylo to předmětem naší nabídky a ani podmínkou investorské soutěže. Nicméně v našem konceptu je do budoucna nedílnou součástí plánovaného areálu.

Zmínil jste se o soutěži. Podle náměstka primátora Josefa Malíře se výběrová komise rozhodla na základě „pocitu“. Co si o tom myslíte?

Výběrová komise nerozhodovala pouze na základě pocitu, ale především konkrétních nabídek uchazečů a odborných expertiz, které si nechala udělat. Její členové měli dost času, aby se podrobně s nabídkami seznámili a porovnali jejich kvalitu. Výsledek hlasování zastupitelstva, 32 pro a tři se zdrželi, potom byl více než jednoznačný.

Součástí Parku Malšovice bude také nová fotbalová aréna. Můžete zaručit, že po dožití nebude objekt nahrazen třeba dalším obchodním centrem?
Pozemky pod arénou zůstávají ve vlastnictví města. ECE předložila záměr odkoupit pouze pozemky, které se nacházejí pod komerčními nemovitostmi.

Při výstavbě areálu město dostane také další novou křižovatku. Kde přesně by měla být a která místa obslouží?

Nová kruhová křižovatka bude přibližně v místech té dnešní, která napojuje Malšovickou ulici na Gočárův okruh. Tato křižovatka nově dopravně obslouží i vzniklý areál. Přesné umístění a tvar křižovatky bude stanoven v procesech EIA, územního řízení a stavebního povolení. K tomu musí vzniknout ještě celá řada upřesňujících studií.

Pokud město schválí smlouvu s vaší společností, kdy počítáte se zahájením výstavby areálu?

Na jaře příštího roku by se mohlo začít s výstavbou tréninkových ploch. Fotbalová aréna a obchodní centrum Arkády budou v té době v územním řízení. Celý Park Malšovice by mohl být hotový v roce 2012.