Město se může pochlubit největším umělým koupalištěm v České republice, které má rozlohu jako fotbalové hriště, ale jeho současný stav je žalostný. Včerejší Den s Deníkem se snažil najítmožnářešení. Rekonstrukce, či nová stavba? „V tuto chvíli se nám nabízejí dvě možné varianty, jak situaci vyřešit. Buď se pustíme do rekonstrukce stávajícího koupaliště, nebo postavíme nové bazénové centrum,“ prozradil starosta Miroslav Uchytil. Obě možnosti jsou finančně velmi náročné a mají svá pro i proti.

Jak na Dni s Deníkem zaznělo, pro město by v současnosti, z hlediska možností rozpočtu, bylo reálnější stávající koupaliště zrekonstruovat. „Nejednalo by se o generální rekonstrukci, ale o opravu a případnou inovaci některých částí. Bohužel koupaliště leží v záplavové zóně, a proto bychom ani na generální obnovu povolení nedostali,“ prozradil starosta.

Kromě žalostného stavu se na Dni s Deníkem řešila otázka zdroje vody. „K tomuto účelu využíváme řeku Bystřici, kde největším problémem je kvalita vody. Nové Město, ležící po proudu řeky, nemá zatím čističku odpadních vod, a proto všechny splašky končí v Bystřici. Snad se situace brzy změní,“ řekl starosta Miroslav Uchytil.