Přibližně na dvacet milionů korun přijde vyčištění území zamořeného chemikáliemi z areálu bývalého Kovoplastu. Takové jsou prvotní odhady, které má radnice k dispozici. Konkrétní kroky a plochu, kde jsou podzemní vody zasažené nebezpečnými odmašťovadly, však odhalí až analýza rizika, jež se nyní zpracovává.

„První výsledky budeme znát nejspíš v srpnu. Poté se pokusíme získat peníze ze zdrojů Evropské unie,“ říká vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Nového Bydžova Jan Rejthárek.

Město se totiž zapojilo do mezinárodního programu Unie, v němž se budou na vytipovaných znečištěných územích testovat nové sanační technologie.
„Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný právní nástupce společnosti Kovoplast, musí si město poradit samo. I z toho důvodu bychom rádi likvidaci či zmírnění následků zamoření pokryli evropskými penězi. A toto je možná cesta,“ doplnil starosta města Pavel Louda.

Kromě Čechů je do programu zapojeno Polsko, Německo a Itálie. V současné době platí pro obyvatele zasažené oblasti pravidla, jak zacházet s vodou z vlastních studní, jež je kontaminována nebezpečnými odmašťovadly. Ta mohou u člověka způsobit i rakovinu.

„Všichni lidé bydlící v zasažené zóně, byli napojeni na veřejný vodovod. Pouze jeden jediný dům stále nebyl. Po rozborech vody ze studny jsme zjistili, že to není nutné, jelikož už nespadal do zasažené zóny a voda byla v pořádku,“ uvedl Rejthárek.

Náklady spojené s pořízením průzkumů už dosáhly téměř dvou milionů. Ty musela uvolnit ze své pokladny radnice.