„Rekonstrukce schodiště bude hotová do konce července a pak ještě pod ním udělají technické služby nový chodník. Předpoklad je, že schodiště bude zprovozněno koncem září,“ uvedl Petr Jedlinský, jednatel společnosti Stav〜remo, která Kozinku opravuje. Potvrdil to i vedoucí správy místních komunikací Technických služeb Hradec Králové Martin Komárek. „Oprava chodníku je připravena. Čekáme, až firma dokončí rekonstrukci schodiště a předá jej. Očekávám, že začneme v průběhu srpna,“ sdělil Komárek.

Novinkou bude, že schodiště nevyústí do podloubí objektu děkanství jako před rekonstrukcí, ale na náměstí Regio〜centra Nový pivovar. Kromě žulové dlažby byly při rekonstrukci schodiště ve velké míře použity prvorepublikové cihly, z nichž firma postavila opěrné zdi. Ve dvou mezipatrech poslouží chodcům kamenné lavičky.

Obnova schodiště přijde město na 14 milionů korun, další tři miliony stála oprava následně objevených zřícených kleneb sklepení v historických domech nad schodištěm. Ta prodloužila termín stavby. Schodiště mělo být totiž původně dokončeno v květnu. Obnovu lokality komplikovaly také prudkost svahu a místy neúnosné podloží, takže část opěrných zdí je založena na vrtaných mikropilotách. Zvláštností nebyly ani archeologické nálezy. K nejvýznamnějším patřil objev vystupující spodní městské hradby, která zůstane vidět i po zprovoznění schodiště. V terénu bude navíc zvýrazněna.