Krajští radní totiž na své předvánoční schůzi schválili záměr, podle kterého by veřejně dostupnou zdravotní péči měla v budoucnu zajišťovat vrchlabská nemocnice. „Vyjednavači mají také za úkol jednat s městem Vrchlabí o bezúplatném převodu části jeho nemovitostí v areálu nemocnice na kraj, pokud by kraj tuto nemocnici získal,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

O tom, zda kraj nemocnici odkoupí, rozhodnou krajští zastupitelé, kteří se seznámí se záměrem odkupu tohoto zdravotnické zařízení, 22. ledna. Areál vrchlabské nemocnice využívá také krajská záchranná služba, která zajišťuje zdravotní péči v centrální části Krkonoš.

Soukromé nemocnici v současné době hrozí, že by mohla být koncem ledna uzavřena, pokud by kraj nepřijal závazné stanovisko, jak se k budoucnosti nemocnice staví. Krajští radní se shodli na tom, že tato možnost je pro kraj nepřijatelná.


Rozhodnutí o vrchlabské nemocnici – rada kraje:

bere na vědomí informace z činnosti vyjednávacího týmu o budoucnosti nemocnice ve Vrchlabí schvaluje záměr zachovat veřejně dostupnou zdravotní péči v nestátní nemocnici ve Vrchlabí ukládá vyjednávacímu týmu vypracovat variantu – záměr odkoupení nemocnice ve Vrchlabí jako celku jednat s městem Vrchlabí o bezúplatném převodu nemovitostí města, které se nacházejí v areálu nemocnice na kraj ukládá předložit tento záměr 22. ledna zastupitelstvu kra­je žádá SZ výbor předložit stanovisko k tomuto záměru odkoupení nemocnice