„Připravujeme projekt na propojení speciálních středních škol a sociálních podniků, do jehož cílové skupiny patří právě žáci a absolventi našich speciálních škol. Spustit ho chceme v listopadu tohoto roku,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová na setkání konané pod patronátem Centra investic, rozvoje a inovací.

Budoucí projekt by tak mimo jiné měl přinést spolupráci mezi speciálními středními školami a sociálními podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením.