Elektronický příjem žádostí bude spuštěn 30. října zápisem do pořadníku, kapacita je nastavena na 1050 míst. Žadatelé budou mít po popisu smlouvy 10 měsíců na realizaci svého projektu. Dotace se bude poskytovat jak zpětně, tak formou záloh.