S o 130 milionů nižším schodkem, než se čekalo, zatím hospodaří Pardubický kraj.

Už když byl v únoru rozpočet na letošní rok schvalován, byl naplánován schodek téměř 770 milionů korun. Teď se po zhodnocení prvních tří čtvrtletí roku ukazuje, že by mohl být jen necelých 550 milionů. Výdaje i příjmy přitom proti původnímu rozpočtu dvojnásobně vzrostly .
„Na této skutečnosti se podílí jednak nižší plnění kapitálových výdajů (necelých 40 % z rozpočtované výše) a předstih příjmů za realizované projekty kofinancované z evropských fondů před výdaji na ně vynaloženými,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Kraj to pokládá za úspěch, protože propad příjmů ze sdílených daní činí letos ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 240 milionů.
Uspokojivému hospodaření kraje pomohl fakt, že první dva měsíce roku, než se ukázal skutečný rozsah krize, fungoval v rozpočtovém provizoriu. „Řádný rozpočet pak už byl sestaven velmi konzervativně, podle aktuálních propočtů dopadů krize,“ uvedl hejtman Radko Martínek.

Stinnou stránkou je však pokračující zadlužování kraje, už nyní patří mezi nejzadluženější. Opozice kritizuje například 50 milionů korun, které bude stát proplácení regulačních poplatků, 100 milionů na zvýšení platů zdravotníkům či omezení výdajů do školství o 28 milionů.