Obec Lochenice nedaleko Hradce Králové dlouhodobě tíží stav místního mostu a přilehlé silnice. Může za to především fakt, že obec disponuje omezeným rozpočtem a obhospodařování mostu a komunikace, které Lochenice propojují s nedalekou Skaličkou, znamená pro místní kasu velkou zátěž. V předvolebním období při krátké návštěvě slíbili politici napříč stranami pomocnou ruku. A jak se zdá, věci se daly do pohybu.

„Psala jsem žádost všem krajským zastupitelům. V návaznosti na to se uskutečnila schůzka s náměstkem hejtmana Martinem Červíčkem,“ řekla starostka Lochenic Jitka Kulhánková s tím, že se jednalo o první krok a další jednání o převedení problematického mostu a silnice pod krajskou správu budou následovat.

Místním tak svítá naděje, že dlouhodobý problém nezůstane opět jen na bedrech vedení obce.

„Královéhradecký kraj je připraven na možnost převzetí silnice a mostu mezi obcemi Lochenice a Skalička do krajské silniční sítě,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Přestože jednání začala, výsledek zatím znám není a hlavní slovo v celé věci budou mít silničáři.

Lochenický most je jednou z kulis oblíbené regionální cyklostezky mezi Hradcem Králové a Kuksem. Pro místní však údržba mostu a k němu napojené silnice znamená velké břímě.

V těchto dnech se tak rozjelo kolečko jednání mezi vedením obce a kraje. Výsledkem by měl být převod mostu právě pod křídla Královéhradeckého kraje a tím pádem velká úleva pro velmi omezený rozpočet malé obce poblíž Předměřic nad Labem.

„Před rozhodnutím je ovšem nutné posoudit, zda silnice i most splňují technické podmínky a odpovídají hlediskům pro zařazení do krajské silniční sítě,“ konkretizuje průběh jednání mluvčí kraje Dan Lechmann a zároveň dodává, že důležité bude i hledisko využívání silnice integrovaným záchranným systémem a ostatními účastníky silničního provozu.

„Předpokládáme, že budeme v nadcházejícím obdobím intenzivně jednat s dotčenými obcemi, neboť je nutné i prověřit okolnosti převedení do majetku kraje,“ dodává Lechmann.

V současné chvíli se má k celé záležitosti vyjádřit Správa silnic Královéhradeckého kraje. Výsledkem pak má být návrh, který bude předložen krajskému vedení.

Obec je na podmínky připravena

Vyřešení palčivého problému by uvítala starostka Lochenic Jitka Kulhánková.

„Musíme pravděpodobně splnit i určité podmínky. To jsme samozřejmě ochotni,“ říká Kulhánková.

Mezi podmínky patří i to, že se obec bude svým dílem podílet na dílčích opravách částí silnice, která k mostu přiléhá.

Nedílnou součástí možného převodu na kraj má být i vyřešení vlastnictví přiléhajících pozemků. Z lochenického úřadu zaznívá hlas, že i v tomto bodě by problém být neměl.