„Chceme společně zlepšovat podmínky pro rozvoj tělovýchovy, pravidelně podporovat sportovní organizace a tělovýchovné spolky na všech úrovních i jejich významné akce a aktivity. Jednotliví sportovci významně reprezentují náš kraj, ale celková podpora sportu vede k lepšímu zdravotnímu stavu a kvalitnímu životu," uvedl hejtman Jiří Štěpán.