Dobrovolníky může nominovat jakákoliv právnická osoba, která do stanoveného termínu podávání návrhů zašle vyplněný formulář a požadované přílohy zveřejněné na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Dobrovolníky lze nominovat do 21. července 2020, předávání ocenění je plánováno na září letošního roku.