Pro obce má kraj připraveno 2,5 milionu korun. Kdyby se tak nakonec dostalo na všechny přihlášené, znamenalo by to necelých 40 tisíc korun na každou „vesnici“.

„K 7. lednu, kdy končilo přihlašovací období do tohoto dotačního titulu, jsme obdrželi celkem třiašedesát přihlášek. Ty nyní posoudí hodnotící komise,“ informoval mluvčí hejtmanství Lukáš Vaníček. Svoji pobídkou chce hejtmanství zvrátit alarmující trend, kdy za devětadvacet let zmizelo z krajské mapy, kde je 448 obcí, na 80 venkovských prodejen. Tedy přibližně jedna pětina. Jen za poslední tři roky se uzavřely dvě desítky provozoven. Jedním z důvodů „vymírání“ potravin jsou obchodní řetězce s levnějším zbožím a bohatou nabídkou. Mezi obce, kde je již několik měsíců jen pouhým snem dojít si pěšky pro čerstvé pečivo, patří například Výrava. V obci s asi 400 obyvateli ležící necelých 20 kilometrů od Hradce, se místní prodejna uzavřela na začátku minulého roku. Zatím bez krajské dotace tu chtějí nový obchod otevřít ještě letos.

Podle místostarosty Výravy Michala Konečného se obec ke krajskému projektu zřejmě připojí až za rok, kdy vyřeší otázku přesunu prodejny ze stávajících prostor do místností Obecního úřadu.

„Prodejnu tu sice máme, ale její majitel nemá zájem, aby dál fungovala. Proto jsme začali hledat náhradní prostory. Ty jsme našli na našem Obecním úřade, kdy jsme v tuto chvíli před dokončením celého projektu. Nyní budeme hledat zhotovitele stavby a poté i samotného nájemce,“ informoval výravský místostarosta Michal Konečný s tím, že pokud půjde vše podle plánu, tak pro čerstvé pečivo a další sortiment smíšeného zboží si budou moci obyvatelé Výravy přijít v průběhu letošního září. Tuto informaci s povděkem kvitovala například obyvatelka Výravy Marie Vítková:“ Pro starousedlíky a nemohoucí lidi je současná situace katastrofa. Pokud si člověk potřebuje nakoupit, musí jet buď do Černilova, nebo do obchodních center v Hradci Králové“.

Místo setkávání

Podle hejtmana Jiřího Štěpána je Královéhradecký kraj připraven podpořit všechny došlé žádosti tak, aby bylo eliminováno riziko uzavření ohrožených venkovských prodejen. Peníze z dotace půjdou na provoz prodejen, konkrétně na zaplacení energií a na mzdy prodavaček. „Prodejny ve venkovských obcích jsou službou ve veřejném zájmu, ale z části fungují i jako místo komunitního setkávání. Jsou nutné pro zachování základní infastruktury a pracovních příležitostí na venkově a tím i k zabránění vysídlování menších obcí a stěhování jejich obyvatel do měst,“ uvedl Jiří Štěpán.