Stromořadí v ulici Střelecká nezaměstnává jen vedení Hradce, ale od poloviny července i Krajský úřad.

Město má již dlouhou dobu v plánu výrazný zásah do lipového stromořadí, které půlí místní důležitou silnici od podchodu ve Střelecké ulici až k soutoku. Vedení města se rozhodlo „vyčistit" toto dlouhé stromořadí od lip, které se nacházejí v kritickém či nebezpečném stavu. Padnout jich má ve třech etapách desítky.

Aby vedení města předešlo situaci z let minulých, kdy při kácení stromů nebyl kladen dostatečný důraz 
i na živočichy, kteří je bezprostředně obývají, nechalo vyhotovit odbornou zprávu mapující výskyt různých druhů hmyzu, netopýrů 
a ptáků. Tato zpráva je 
i součástí žádosti o výjimku, kterou město potřebuje udělit ve správním řízení 
od Krajského úřadu.

„O příslušnou výjimku již město Hradec Králové požádalo 14. července. Tímto dnem bylo zahájeno řízení 
o jejím povolení. Město Hradec Králové je jeho jediným účastníkem," uvedl mluvčí kraje Michal Friček.

Účastníkem řízení tedy není žádný občanský spolek či sdružení, přestože je téma kácení v krajském městě často veřejností negativně skloňováno.

„Jako sdružení se toho neúčastníme. Naší podmínkou pro souhlas s kácením bylo i to, aby se práce rozdělily na etapy a neudělalo se vše najednou. Například v úseku od křižovatky 
v Lipkách po soutok nejsou stromy v tak kritickém stavu, aby se muselo spěchat," uvedl zastupitel Adam Záruba.

Dále podle něj bude důležité, aby živočišné druhy byly bezpečně převezeny jinam. Předpokladem tedy je i účast odborníka při kácení.

Správní řízení, při němž kraj rozhodne o výjimce týkající se chráněných živočichů, zpravidla trvá jeden až dva měsíce. Následující týdny by tedy měly přinést verdikt 
z Krajského úřadu.

Kácení postihne i vzácné živočichy

Nejsou to jen stromy samotné, ale i některé živočišné druhy ptáků, netopýrů či hmyzu, kterých se dotkne plánované kácení stromořadí od Střelecké ulice po soutok.

Studie provedená odborníky z Muzea východních Čech, jež je součástí žádosti zaslané městem na Krajský úřad, uvádí, že ve vzrostlých lípách žijí i chráněné druhy. Přestože odborný posudek slouží městu jako vodítko 
k tomu, aby záležitost kácení byla věcí kompromisu, odborníci v obecné rovině velké zásahy nevítají.

„Z biologického hlediska jsou staré stromy biologicky nejvzácnější. Proto bychom byli rádi, aby nebyla přílišně eliminována věková kontinuita stromů. Nejlepší variantou je rozložit obnovu na delší časové období," uvedl entomolog a autor posouzení Bohuslav Mocek.

V lipovém stromořadí tak možná zůstane pár starých stromů jako takzvané „bonsaje" s vysvětlivkou, že ukrývají vzácné druhy živočichů.

Krajské rozhodnutí by při případném udělení výjimky mělo uvést podmínku, která uloží městu, jak se vzácnými druhy nakládat.

Nabízí se i otázka, jestli jsou platany, které nahradí padlé lípy, správnou volbou. Přestože se Hradec snaží výsadbou platanů navázat na odkaz ze začátku minulého století, odborníci nadšení nejsou. „Platany jsou pro většinu ptáků a netopýrů bezcenné. Jsou totiž nepůvodní. Nemají z tohoto pohledu velkou biologickou hodnotu," dodal Bohuslav Mocek.