S 2,8 procenty se jedná o pokles oproti předcházejícím číslům a je o více než procento pod celorepublikovým průměrem. Počet nezaměstnaných se tak snížil o skoro 200 osob, zatímco počet volných pracovních míst vzrostl o více než 400. Jedno volné místo tedy připadá na 1,3 uchazeče. I co se meziročního srovnání týče, byl srpen o jedno procento nižší než loni.

Michaela Střížová