Jeho varianty budou počítat jak se začleněním Českoněmecké horské nemocnice do krajského zdravotnického holdingu, tak i s krajní variantou zániku tohoto zdravotnického zařízení. Vypracování plánu na zajištění zdravotní péče na Vrchlabsku dnes schválili krajští zastupitelé.

„Koupě vrchlabské nemocnice teď není na pořadu dne. Nejdříve si především chceme odpovědět na otázku, zda je vůbec nutné toto zdravotnické zařízení začlenit do systému krajských nemocnic. V každém případě ale mohu slíbit, že zdravotní péči pro obyvatele Vrchlabska zajistíme, i když by nastala krajní varianta a nemocnice ve Vrchlabí zanikla,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Pro kraj připadá v úvahu pouze koupě vrchlabské nemocnice, ne její pronájem. Podle odhadů, které si kraj nechal zpracovat, má zdravotnické zařízení cenu od osmatřiceti do pětačtyřiceti milionů. Navíc posudky uvádí, že by zde byly během pěti let nutné investice ve výši 80 milionů korun. Majitelé nemocnice přesto požadují částku několikanásobně vyšší – kolem 127 milionů korun.

„Obyvatele z Vrchlabska v žádném případě nechceme poškodit a zdravotní péči jim zajistíme. Nemůžeme ale kupovat nemocnici za přemrštěnou částku. Kdysi tuto nemovitost prodal fond národního majetku podnikateli za 7,7 milionu korun. V této souvislosti se jeví naše odborné posudky jako odpovídající,“ dodal hejtman Franc.

Zastupitelé nyní schválili, aby krajský tým pokračoval ve vyjednáváních, která povedou k zajištění dostupné zdravotní péče na Vrchlabsku. Odborníci připraví varianty řešení, které budou počítat se začleněním i nezačleněním Českoněmecké horské nemocnice do krajského systému zdravotní péče. Vyhotoví rovněž plán, podle něhož by kraj zdravotní péči v daném regionu zajistil, pokud by vrchlabská nemocnice zastavila svou činnost. O dalším postupu Královéhradeckého kraje rozhodnou zastupitelé na svém zasedání začátkem března.