Do projektu bylo zapojeno 56 škol a školských zařízení našeho kraje. Vzhledem k zájmu o tento projekt Královéhradecký kraj podal novou žádost pro příští školní rok 2018/2019.

Projekt Obědy do škol má zajistit dětem ve věku 3-15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou stravu ve školních jídelnách.

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 3 - 15 let účastnící se předškolního a základního vzdělávání, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi.