Cílem kampaně je propojení lokální nabídky podnikatelů s místními konzumenty a turisty. Zajímavá databáze podniků na webu www.regionysobe.cz v kraji zvýší poptávku po nabízených produktech i službách a tím podpoří rozvoj lokální ekonomiky. Do kampaně je v současné době zapojeno přes 2200 výrobců nebo poskytovatelů služeb z území celé republiky. Podniky jsou rozděleny do 6 kategorií – obchody a prodejny, potraviny a přírodní produkty, řemesla, rukodělné výrobky, služby, stravování a ubytování.

„Náš kraj disponuje množstvím šikovných a podnikavých lidí, kteří mohou díky své zručnosti a pracovitosti nabídnout originální a nezaměnitelné výsledky své práce v mnoha oblastech. Ať se jedná o služby nebo produkci z oblasti zemědělství, potravinářství či řemeslné výroby,“ vysvětluje manažerka MAS Podchlumí Zdeňka Novotná, proč se její organizace do kampaně zapojila.

Certifikaci a koordinaci regionálních značek zajišťují MAS nebo destinační společnosti. Mezi prvními oslovenými podniky byli držitelé sedmi regionálních značek, které se na území Královéhradeckého kraje vyskytují. Přidělení značky není automatické. V každoročně vyhlašované výzvě k podávání žádostí o certifikaci podléhají produkty a služby schválení speciální komisí, která posuzuje každý výrobek z několika hledisek.